Domek Przedszkolaka Montessori

Przedszkole Domek Przedszkolaka Montessori to miejsce kameralne, w którym panuje przyjazna, domowa atmosfera. Nasi podopieczni mają tu czas na poznawanie, doświadczanie, odpoczynek i zabawę z innymi dziećmi. Kadra doświadczonych pedagogów czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci, obserwując je i odpowiadając na wszystkie potrzeby.

Nasze przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ideą Montessori zapewniamy dzieciom możliwość rozwoju stosowanie do indywidualnych predyspozycji i możliwości intelektualnych. Dzieci rozwijają zainteresowania poprzez m.in. udział w zajęciach – plastycznych, tanecznych, logopedycznych i języka angielskiego. Zapewniamy również dostęp do oryginalnych pomocy Montessori. Gdy tylko pozwala pogada, spędzamy czas na świeżym powietrzu. Wiele uwagi poświęcamy również kwestii żywienia dzieci – zapewniamy trzy pełnowartościowe i odpowiednio zbilansowane posiłki dziennie oraz zdrowe przekąski w postaci warzyw i owoców.

Oferujemy:

  • stałą opiekę pedagogów, logopedy i psychologa
  • dostęp do oryginalnych pomocy Montessori
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia taneczne
  • język angielski
  • zajęcia z logopedą
  • pobyt na świeżym powietrzu
  • trzy posiłki dziennie

 

widok przedszkola wewnątrz