Oferta przedszkola i żłobka Montessori

Oferta naszego przedszkola i żłobka Montessori w Tczewie obejmuje stałą opiekę pedagogów, logopedy i psychologa. Podopiecznym zapewniamy troskliwą opiekę doświadczonej kadry, komfortowe warunki lokalowe, zbilansowane wyżywienie i atrakcyjne zajęcia dodatkowe.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków dla rozwoju, zachowania radości naturalnie wpisanej w dzieciństwo, otwartości na świat oraz inne kultury i ludzi. Wspierając i szanując tę indywidualność, stwarzamy każdemu podopiecznemu możliwość nauki zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami.

Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka idącego w parze z zachowaniem autonomii i szacunku dzieci wobec samego siebie, innych dzieci jak i w relacjach dorosły - dziecko.

Na czym polega metoda Montessori?

Poprzez pracę z dziećmi metodą Montessori dajemy im możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Pomoce w naszym przedszkolu pozwalają rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę. Metoda ta odpowiada naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z rzeczywistym otoczeniem. Przygotowane otoczenie w przedszkolu Montessori pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Dzieci mają wrodzoną pasję do uczenia się, bogactwo różnorodnych materiałów wspiera ten naturalny proces poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela.