Dla rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla rodziców. Przedstawiamy zasady związane z rekrutacją do przedszkola oraz zamieszczamy niezbędne dokumenty do pobrania.

 

rodzic czytający książkę

FILOZOFIA I CELE PLACÓWKI

Celem przedszkola jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności we współpracy z rodzicami. Szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są podstawą naszej pracy.
Naszą intencją jest, aby stworzyć warunki, w których dzieci, zarówno te o większych, jak i te o mniejszych możliwościach, mogły w pełni rozwinąć swoje potencjały.
Przygotowane otoczenie w przedszkolu Montessori pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Wrodzona dziecięca pasja uczenia się jest wspierana poprzez umożliwienie im spontanicznej jak i celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela. Chcemy nauczyć dzieci wyrażać swoje zdanie, bronić własnego stanowiska i swoich praw w sposób kulturalny, nie raniąc godności drugiego człowieka i jego prawa do własnego zdania. Pragniemy, aby były szczęśliwe, potrafiąc akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności bez porównywania się z nimi. W przedszkolu dzieci uczą się pracować zarówno niezależnie jak i współpracować z innymi. Wychowanie opiera się na zasadach prymatu współpracy nad rywalizacją.

 

ORGANIZACJA PRACY GRUP

Zajęcia odbywają się w grupie zróżnicowanej wiekowo, która dla rozwoju dziecka zarówno społecznego jak i ze względu na kształtowanie postawy empatii i budowania umiejętności życia w różnorodnym otoczeniu jest najkorzystniejsza. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę i doświadczenie.

Orientacyjny plan dnia:

 • 6.30 – 9.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola, śniadanie
  Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci, czyli do godz. 9.00. Każde późniejsze wejście dziecka do sali rozprasza pracujące już dzieci i zakłóca ich koncentrację.
 • 9.00 – 9.15 – spotkanie w kręgu, rozmowa o planach na dany dzień
 • 9.15 – 11.00 – praca z materiałami Montessori 11.00 – 11.45 – pobyt na świeżym powietrzu
 • 11.45 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, toaleta, obiad (I danie)
 • 12.30 – 13.30 – praca z pomocami Montessori
 • 13.30 – 14.00 – zajęcia dodatkowe
 • 14.00 – 14.30 – przygotowanie do obiadu, toaleta, obiad (drugie danie)
 • 14.30 -15.00 – czytanie książek
 • 15.00 – 15.15 – podwieczorek
 • 15.15 – 17.00 – zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy ruchowe w Sali lub na podwórku, rozchodzenie się dzieci do domów

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Dla dobra dzieci , rodzice proszeni są o przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godziny 9:00, aby mogło ono w pełni uczestniczyć w całym cyklu pracy własnej oraz aby przychodząc później, nie zakłócało pracy innych dzieci.
Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko do godziny 17.00.
Dziecko może być wydane przez nauczyciela tylko Rodzicom (opiekunom) lub osobom wskazanym przez Rodziców (opiekunów) w karcie zgłoszeniowej. Prosimy, aby wcześniej poinformować personel o odbiorze dziecka przez osobę inną niż Rodzic (ale uprawnioną do odbioru w karcie) osobiście, w zeszycie komunikacji, telefonicznie lub e-mailowo.
Rodzice mogą pisemnie upoważnić inne osoby do odbioru dziecka podając ich imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko, personel ma prawo odmówić wydania dziecka oraz powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.
Prosimy o informowanie nas o nieobecności dziecka zarówno spowodowanych chorobą jak i innymi przyczynami do godziny 8:15 . Będzie to pomocne przy planowaniu pracy dzieci oraz umożliwi odwołanie posiłków w tym dniu. W przeciwnym razie stawka żywieniowa nie będzie odliczana.

 

K O M U N I K A C J A

Rodzice mogą komunikować się z przedszkolem mailowo i telefonicznie:

grupa nauczyciel Adres mailowy Telefon grupowy
1 p. Karolina
p. Ola
p. Kasia
p. Małgosia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 502 321 686
2 p. Sylwia
p. Emilia
p. Hania
p. Kamila
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 502 321 686

Rodzice otrzymują semestralną informację o dziecku od nauczycieli podczas konsultacji po wcześniejszym wpisaniu się na listę. Konsultacje odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca.
Komunikujemy się również przy użyciu aplikacji LiveKid.
Oprócz tego nauczyciele dostępni są dla rodziców przez cały rok . Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z którymś z wychowawców dziecka, prosimy o kontakt z wybranym nauczycielem.

Dla zapewnienia najlepszego wspomagania rozwoju dziecka, prosimy o współpracę z przedszkolem w zakresie wychowawczym i edukacyjnym. Bardzo prosimy o informowanie nauczycieli o wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu dziecka (narodziny rodzeństwa, przeprowadzka, śmierć członka rodziny lub osoby bliskiej i inne) – te informacje pomogą pełniej zrozumieć dziecko i wesprzeć je w przeżywaniu różnych emocji.

Informacja o wydarzeniach w nadchodzącym miesiącu są wysyłane mailem i wiszą na ogólnej tablicy informacyjnej.

 

U R O D Z I N Y

Dzieci bardzo lubią świętować swoje urodziny .
Urodziny obchodzimy w stylu montessoriańskim, podczas których opowiadamy historię życia dziecka. Do tego potrzebujemy zdjęć z każdego roku życia dziecka. Rodzice proszeni są o przygotowanie kilku zdjęć z każdego roku życia dziecka oraz kilku pamiątek. Zapraszamy też do udziału w tym święcie. Zwyczajem jest, że dzieci zapraszają na poczęstunek. Zamiast tortów mile widziane są domowe ciasta bez śmietany oraz orzechów lub owoce.

 

 

Z A B A W K I

zabawa w przedszkolu

W przedszkolu nie ma zabawek. Dzieci poza wyznaczonym dniem, nie przynoszą do klasy zabawek.
Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest właściwie przygotowane otoczenie, które wspomaga harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie uczy się.
Najważniejszymi elementami tego otoczenia są: wolność, porządek, kontakt z rzeczywistością i naturą – poprzez spacery i wycieczki, piękno oraz materiały dydaktyczne. Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany jest materiałem rozwojowym. Jest rozmieszczony w klasie w taki sposób, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia on wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia i poznania zmysłowego. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale także kształtowaniu się osobowości.

 

 

U B I Ó R

meble w przedszkolu

Wszystkie dzieci doświadczają uczenia się poprzez zmysły. W przedszkolu dzieci będą zajmowały się zadaniami wymagającymi od nich obserwowania, słuchania, smakowania, dotykania i czucia. Prosimy ubierać dzieci w ubrania do zabawy, które można pobrudzić bez żalu, które są wygodne i łatwe do samodzielnego zdejmowania i zakładania. Prosimy podpisać wszystkie ubrania pisakiem permanentnym, zapisując imię lub inicjały dziecka.

Prosimy o dostosowywanie stroju dziecka do panującej pogody. Staramy się codziennie wychodzić na dwór i dzieci potrzebują odpowiedniego obuwia. Jesienią i wiosną zostawiamy parę kaloszy i jeśli to możliwe spodnie nieprzemakalne w szatni. Zimą prosimy pamiętać o rękawiczkach z jednym palcem i wygodnych czapkach.
Dzieci uczące się jak korzystać z toalety powinny mieć na sobie spodnie, które łatwo ściągnąć, najlepiej z gumką.

W przedszkolu dzieci powinny mieć przedmioty osobistego użytku:

 • szczoteczkę, pastę do zębów (podpisane)
 • kapcie (najlepiej na rzepy, mając na uwadze samodzielność dzieci)
 • fartuszek do malowania farbami
 • drugi komplet ubrań (majteczki, rajstopy, skarpetki, spodnie/spódniczka i bluzka) – wymieniany na świeży, kiedy zostanie zużyty;
 • strój na gimnastykę (koszulka i spodenki, dzieci ćwiczą na boso)

Bardzo prosimy regularnie sprawdzać szufladki w ciągu roku, upewniając się, że przechowywane ubrania pasują na dzieci i są odpowiednie do pogody.

 

P O S I Ł K I

W naszej placówce posiłki – obiad i podwieczorek przygotowywane są przez firmę cateringową. Menu jest dostępne do wglądu dla Rodziców na tablicy ogłoszeń oraz wysyłane przez dziennik elektroniczny w materiałach – do pobrania. Dostępne są również do wglądu składniki poszczególnych potraw oraz alergeny oznaczone pogrubioną czcionką.
Podajemy owoce, warzywa, produkty zbożowe uwzględniając równocześnie wszelkie zgłoszone alergie. Dzieci mają swobodny dostęp do wody. Nie porcjujemy dań obiadowych, śniadań , podwieczorków i przekąsek, każde dziecko może zjeść dowolną ilość.
Śniadanie w przedszkolu podawane jest 6.30 - 9.30. Dzieci samodzielnie nakładają sobie jedzenie.
Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola słodyczy. Wyjątek stanowią dzieci obchodzące urodziny.

Diety

Rodzice dziecka, które wymaga diety, są zobowiązani zgłosić pisemne wytyczne do dyrekcji przedszkola w celu omówienia sposobu żywienia dziecka w przedszkolu. Listy z produktami, których dane dzieci nie mogą jeść, będą wywieszone w salach.

 

O D P O C Z Y N E K I S E N

Dzieci mają możliwość wypoczynku i spania w przedszkolu, jeśli mają taką potrzebę. Nie zmuszamy dzieci do leżakowania.
Mogą odpoczywać, kiedy czują taką potrzebę. Po obiedzie jest jednak czas relaksu i odpoczynku, bajko-czytania lub czasu na słuchowiska. Jeśli dziecko jest zmęczone zasypia, jeśli nie - tylko odpoczywa.

 

C H O R O B Y

Dla dobra całej społeczności naszego przedszkola bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie chorych dzieci.
Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka lub telefonicznie poprosić o odebranie dziecka, jeśli uzna, że dziecko jest chore. Za chore uznajemy dziecko, którego wygląd lub zachowanie odbiegają od zwykłego.
Jeżeli dziecko w przeciągu 24 godzin wymiotowało, miało podwyższoną temperaturę, biegunkę, wysypkę, wyciek z oka, ucha nie może przebywać w placówce.
Jeżeli objawy występujące u dziecka są wynikiem alergii i nie ma przeciwwskazań do tego, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach przedszkolnych – prosimy rodziców o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza.
Po chorobie zakaźnej rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do uczestniczenia dziecka w zajęciach przedszkolnych.
Jeśli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka niepokojące objawy, natychmiast zostaną Państwo poinformowani. Dziecko należy odebrać w ciągu godziny od zgłoszenia. W tym czasie Państwa dziecko będzie przebywało w odizolowanym, bezpiecznym, spokojnym miejscu pod opieką pracownika przedszkola. W celu szybkiego kontaktu z Państwem, prosimy o podanie w karcie informacyjnej następujących numerów telefonów: mamy i taty (prywatnych i służbowych) oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

Choroby zakaźne

Jakiekolwiek choroby zakaźne (ospa wietrzna, odra, świnka) powinny być zgłaszane wychowawcom z racji okresu inkubacji. Dziecko musi pozostać w domu aż do całkowitego wyzdrowienia.

Gorączka

Powyżej 37 stopni dziecko powinno zostać w domu. W razie wystąpienia temperatury u dziecka w przedszkolu rodzice są informowani telefonicznie. Dziecko powinno wrócić do przedszkola, jeśli przez ostatnie 24 godziny podwyższona temperatura u dziecka już nie występowała.

Wymioty

Rodzice wymiotującego dziecka są powiadamiani i dziecko jest odsyłane do domu, aż do wyzdrowienia (zatrzymanie wymiotów i przynajmniej jeden posiłek zjedzony) – powrót do przedszkola powinien odbyć się po 24 godzinach bez wymiotów.

Wysypka

O pojawieniu się wysypki informujemy rodziców. Rodzice powinni sprawdzić objawy u lekarza i poinformować o tym wychowawców.

Alergia

Prosimy o informowanie o jakichkolwiek alergiach. Lista dzieci i ich alergie są spisywane i znane osobom sprawującym opiekę.

Katar

Jasna i płynna wydzielina z nosa nie jest alarmująca, jednakże śluzowata i gęsta, żółta lub zielonkawa jest oznaką infekcji lub innej choroby. W takiej sytuacji wychowawca może poprosić o zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola i nie zaraża innych dzieci.

Biegunki

W razie wystąpienia biegunki i bólu brzucha rodzice dziecka są powiadamiani i powinni odebrać dziecko z przedszkola. O przypadkach wirusa jelitowego prosimy powiadamiać wychowawców, dzięki temu możemy uprzedzić innych rodziców, aby obserwowali swoje dzieci.

 

Mamy nadzieję, że ten poradnik będzie dla Państwa przydatnym przewodnikiem.
Chcielibyśmy prosić Państwa, abyście starali się wspierać nas w naszych wysiłkach wychowawczych. My ze swojej strony zapewniamy, że będziemy wspierać Państwa na każdym etapie rozwoju Waszego dziecka.
Drodzy Rodzice, nie wyręczajcie swoich dzieci, uwierzcie, że potrafią wiele rzeczy robić samodzielnie, a jeśli nie potrafią, to dyskretnie wspierajcie w osiąganiu sukcesów, w zdobywaniu nowych umiejętności.
Pomagajcie minimalnie i pamiętajcie o tym, że zanim zaczniemy od dziecka wymagać pewnych umiejętności, musimy czasem wielokrotnie pokazać mu, jak wykonywać pewne czynności.

 

„ Każda niepotrzebna pomoc, jest przeszkodą w rozwoju”
M. Montessori